Dumbell Concentration Curl

Dumbell Concentration Curl, özellikle biseps kasının dış kısmının uzunluğunun artmasını sağlayan bir harekettir. Adından da belli olduğu üzere hareketi uygularken konsantre olmanız ve biseps kasına odaklanmanız hareketin verimliliği ve etkili olması açısından oldukça önemlidir. Biseps kasını çalıştıran çeşitli hareketler bulunmaktadır. Fakat Dumbell Concentration Curl hareketi, odaklanma ve diğer kasların harekete daha az katılmasından dolayı oldukça etkili bir çalışmadır.

Barbell ve cable ile yapılan çalışmalarda, her iki elin kullanılması bazı durumlarda daha güçlü olan kolun yardımı ile yapılabilmektedir. Fakat Dumbell Concentration Curl çalışmasında, her iki kolda maksimum verimlilikte çalıştırılabilmektedir.

Ayrıca, dirseğin bacak bölgesine yaslanması ile diğer kas grupları, tamamen olmasa bile, devre dışı kalmaktadır. Bununla birlikte "cheating" adı verilen hareketten çalma durumu minimuma inmektedir. Fakat hareket sırasında ön kol ile salınım şeklinde çalışılması, hareketin verimliliğini azaltmaktadır. Kontrollü bir şekilde kaldırıp kontrollü bir şekilde ağırlığı indirmemiz gerekmektedir. 

Hareket boyunca el ve ön kol kaslarımızı pasif olarak çalıştırmamız önemlidir. Yani el ve ön kol kaslarımızı sıkmadan sadece dumbell'ı tutarak hareketi uygulamamız hareketin maksimum oranda biseps kası ile yapılması açısından önem taşımaktadır. Bu sayede biseps kasına istediğimiz ölçüde çalıştırabiliriz. Unutmayalım ki, çok fazla ağrılık kaldırmak, o bölgeyi iyi çalıştırdığınız anlamına gelmemektedir.